Palvelut

Leikkipuistot ja lähiliikuntapaikat
Maarakennustyöt
Kalusteiden ja välineiden asennukset
Turva-alustojen ja pintarakenteiden asennukset

Viherrakentaminen
Kylvönurmikot ja siirtonurmen asennus
Kuntan asennus
Istutukset
Kivityöt
Terassit, portaat, aidat, laiturit

Maarakennustyöt
Salaoja- ja hulevesiremontit
Piha-alueiden perustamis- ja muotoilutyöt

Ulkoalueiden kunnossapito
Auraus
Hiekoitus
Harjaus
Niitto ja ruohonleikkuu